Vol 3, No 89 (2015)

№ 3 (89) – 2015

Table of Contents

A. Bekesevych, V. Krivetskij, R. Borys
I. Dzevulska
O. Kovalchuk
M. Kishelnik, T. Panova, S. Sherbаk, G. Bortnikova, I. Karvatskiy, O. Mozheitova, O. Moroz
V. Likhodiievskyi, A. Korsak, Yu. Chaikovskyi, O. Kryvosheyeva, K. Lopatkina, V. Chernets
O. Mitina
E. Sorochenko, V. Sorochenko
S. Tarasenko, V. A. Smiianov, A. Maslenko
І. Tymoshenko, M. Andriyenko, A. Dudnik, O. Samborska, V. Filaretova
O. Barabanchyk
Abanto A.E. Vasquez, Arellano S.B. Vasquez, Abanto J.E Vasquez
V. Vasyuta
W. Voteva, S. Tertishniy
Y. Zavodovskyi
I. Katsytadze
E. Kovalenko, O. Kovalenko, V. Moiseienko
Yu. Kovbasniuk
I. Kravchenko, N. Turchina
I. Merkulova, V. Lizogub, T. Bogdan, Y. Moshkovskaya, T. Bruzgina
E. Nazarenko, A. Radchenko, S. Belal, I. Yabluchansky
S. Pavlovsky, A. Svintsitskyi, M. Taranenko
A. Sakalo
V. Revich, T. Shuminska
R. Palivoda, V. Malanchuk, I. Volovar, O. Kovalchuk
G. Sorochenko
E. Kovalevskaya, E. Ostapenko, L. Zaprivoda